Tentoonstelling: Zonder boer geen voer!

Organisator:
Zonder boer geen voer! West-Brabant
Locatie:
Cultureel centrum Den Heuvel, Heuvelstraat 5, Alphen (NB)
Datum:
2018-07-04 - 2018-09-02

De reizende expositie ‘Zonder boer geen voer, 5000 jaar agrifood in West-Brabant’ is deze zomer in Alphen (gemeente Alphen-Chaam) te bezichtigen.

Graan, groenten, vlees en melkproducten vormen de basis van onze dagelijks voedsel. Toch is niet iedereen zich ervan bewust dat wij dus afhankelijk zijn van de opbrengst van het land. De meeste mensen houden zich immers met andere taken dan voedselvoorziening bezig. In de tentoonstelling ‘Zonder boer geen voer!’ laten we zien hoe de verdeling van onze taken historisch gegroeid is. Ooit waren we immers allemaal boeren.

In een tentoonstelling van archeologische vondsten, historische objecten en hedendaagse technische snufjes wordt een zeer lokaal beeld geschetst van boeren in verleden, heden en toekomst. De tentoonstelling reist nog heel 2018 en in 2019 door West-Brabant.

Belangrijk onderdeel van onze samenleving

‘Zonder boer geen voer’ is het resultaat van een positieve, intensieve samenwerking tussen archeologen en agrariërs om hun gezamenlijk erfgoed op een duurzame wijze te ontsluiten. De focust ligt op een gezamenlijk gedragen thema: het boerenbestaan als belangrijk onderdeel van onze samenleving in heden en verleden. Door de samenwerking ontstond begrip voor elkaars standpunten en werd interesse voor elkaars bezigheden gewekt.

Gratis toegang

Bezoek van de tentoonstelling in Cultureel Centrum Den Heuvel is gratis en kan tijdens de openingstijden van het cultureel centrum: in de zomervakantie op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30-16.00 uur en op zondag van 18.00-23.00 uur. Let op: 30 juli-5 augustus (week 31) is het cultureel centrum gesloten.