Agrifood meets Geo: klimaat en blockchain

Organisator:
ZLTO, Ruimteschepper, HAS Hogeschool
Locatie:
Agri & Food Plaza, Onderwijsboulevard 225, 5223 DE, 's-Hertogenbosch
Datum:
2018-09-27

Benieuwd naar visies, beleid en innovaties in de agri- en foodsector en het belang van geo-informatie daarbij? ZLTO, Ruimteschepper en HAS Hogeschool organiseren ook dit jaar weer Agrifood meets Geo. Het doel van deze dag is te komen tot nieuwe inzichten en oplossingen voor toepassing van geo-data in landbouw en het voedselsysteem.

De agrarische sector digitaliseert en dataficeert in razend tempo en de locatie (geo) speelt hierbij een belangrijke rol; denk aan precisielandbouw (drones, satellieten, sensoren, gps) waardoor boeren en tuinders veel zuiniger omgaan met nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen.

Nieuwe diensten, processen en verbindingen

Maar met slimme geo-logistiek en -marketing kunnen ook voedselketens verkort en verduurzaamd worden. Zoals slimme, eenvoudige mobiele apps die tijdig waarschuwen voor droogte of ziekten. Geo-data kunnen boeren helpen bij het ontwikkelen van nieuwe diensten in de groene ruimte, het verbeteren van bedrijfsprocessen en verbinden met de omgeving. Als enabler en aanjager voor Smart Farming, als economische versneller middels blockchain, als tool voor slimmere en circulaire agrifoodketens, en voor optimale inbedding van agro in de leefomgeving. 

Meer informatie en aanmelden.