Informatiebijeenkomst POP3-subsidies Brabant

Organisator:
Stimulus en provincie Noord-Brabant
Locatie:
Provinciehuis, Brabantlaan 1, Den Bosch
Datum:
2019-01-16

Informatiebijeenkomst over subsidies die tot in februari aangevraagd kunnen worden in het kader van het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma voor de provincie Noord-Brabant (POP3 Brabant).

Bent u een ondernemer die vooruitdenkt en volop ideeën heeft om uw bedrijf te verduurzamen en toekomstbestendig te maken? Loopt u daarin graag (of vaak) voorop? En bent u bereid om daarvoor (eventueel samen met collega’s) extra te investeren?

Subsidiemogelijkheden

Dan kunnen de volgende POP3-subsidies voor u en uw collega’s interessant zijn:

Denk aan innovatieve investeringen op het agrarische bedrijf die zijn gericht op precisielandbouw in de akkerbouw en groenteteelt, of om de emissies uit de stal van ammoniak en andere belastende stoffen bij de bron tegen te gaan. Het gaat vooral om investeringen die zich terug verdienen door meerwaarde te creëren met de producten die u aflevert (zo als bij een keurmerk), én die bijdragen aan het sluiten van kringlopen.

Informatiebijeenkomst

Bent u nieuwsgierig? Komt dan naar de informatiebijeenkomst op woensdag 16 januari op het provinciehuis in Den Bosch, van 16.00 tot 18.00 uur. Stimulus en de provincie Noord-Brabant organiseren de informatiebijeenkomst om u te helpen tot een goede projectaanvraag te komen.

Tips en tricks

Tijdens de bijeenkomst ontvangt u informatie over de context, inhoud en mogelijkheden van de vier maatregelen, lichten we de beoordelingscriteria toe en geven we u nuttige tips en tricks.

Meer informatie

Nadere informatie over deze maatregelen vindt u terug op de website van POP3 Brabant en in de Subsidieregeling.

Aanmelden

U kunt zich tot en met 13 januari 2019 aanmelden voor deze bijeenkomst door een mail met uw contactgegevens te sturen naar Paul van Enckevort, pvenckevort@brabant.nl.