Boeren aan de gang met CO2-opslag

CO2 opslaan op de akkers verbetert de bodem en haalt bovendien broeikasgas uit de lucht. ZLTO en Bionext zien wel heil in dit nieuwe ‘carbon farming’. Ze willen binnen een Europees project onderzoeken hoe het precies werkt en toe te passen is.

Hoe werkt carbon farming?

Bij CO2-opslag denken we al snel aan de opslag zoals ooit bedoeld in Barendrecht: diep in de grond. Maar carbon farming werkt heel anders.

Bij carbon farming wordt gebruik gemaakt van het natuurlijke proces in planten. Planten groeien door fotosynthese en nemen daarbij CO2 uit de lucht op. Zuurstof geven ze af en koolstof leggen ze vast. Een deel van de plant met die koolstof, biomassa, blijft na de oogst achter in de bovenste meter van de bodem. Boeren zijn gewend om de plantenresten om te ploegen en te verwijderen. Daarmee komt de CO2 uit de bodem weer vrij.

Gezonde bodem, bron: Pixabay.com

Gezonde bodem, bron: Pixabay.com

Carbon farming moet dit laatste voorkomen, legt Arno Peekel, programmaleider Bodem bij ZLTO, uit. “We hopen dat door andere maatregelen de CO2 in de grond blijft. Denk aan niet ploegen of zorgen voor constante bodembedekking.”

Goed voor het klimaat

Carbon farming is goed voor het klimaat, want er komt minder van het broeikasgas CO2 in de lucht. Schattingen laten zien dat we 20 tot 30 procent van de te reduceren CO2 kunnen opslaan in  landbouwbodems.

Ook wordt er minder methaan (CH4) uitgestoten. Tenslotte zorgt koolstofvastlegging ervoor dat minder stikstof wordt omgezet in lachgas (N2O). Methaan en lachgas zijn ook broeikasgassen.

En goed voor de boer

Maar carbon farming is ook goed voor de boer. Door meer koolstof in de bodem worden water en voedingsstoffen beter vastgehouden en wordt de bodemvruchtbaarheid beter. Peekel: “In het op te zetten project willen we ook de economische en maatschappelijke waardering onderzoeken.”

Over de streep

Toch is het nog een hele klus om boeren over de streep te krijgen. ZLTO richt zijn pijlen daarom niet alleen om de agrariër maar ook op afnemers. “We zitten in een bepaalde dynamiek van teelt, oogst, afzet en op tijd leveren. Nergens in de keten is bodem leidend. Maar als je het goed wilt doen, dan zullen we samen een omslag moeten maken. We gaan daarom ook met afnemers in gesprek: hier moeten we met elkaar aan werken.”

Geïnteresseerd?

ZLTO wil graag een Europees project opzetten via het Europese programma Interreg. Begin april zat ZLTO met enkele land- en tuinbouworganisaties, onderzoeksinstellingen en biologische bedrijven uit Nederland, België, Duitsland, Engeland, Denemarken en Noorwegen daarvoor om tafel. Op zijn vroegst kan het project midden 2017 van start. In Zeeland, Brabant en Zuid-Gelderland zullen dan verschillende proeven starten met carbon farming. Geïnteresseerde boeren kunnen zich melden bij ZLTO.

Lees meer op zlto.nl >

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.