Landbouw Innovatie Campus ontwikkelt zich door

De Landbouw Innovatie Campus (LIC) Brabant van FoodUp! Brabant helpt niet alleen boeren te innoveren. De LIC ontwikkelt ook zichzelf door. Voortbouwend op de ervaringen van de afgelopen anderhalf jaar, komt de focus nu nog meer te liggen op het met en voor boeren vertalen van innovatieve concepten naar verdiensten voor de boer.

Sinds de start van de Landbouw Innovatie Campus, midden 2016, is de LIC een steeds zichtbaarder onderdeel van FoodUp! Brabant geworden. In de beginfase lag de focus op het op een andere manier benaderen van vraagstukken. Boeren gingen op ontwerpende manier aan de slag, met als doel bevindingen uiteindelijk door te vertalen naar producten, diensten of een andere bedrijfsvoering waar meer aan te verdienen was. Twee opmerkelijke punten willen we hier graag kort benoemen.

Less is More

Eén van de lopende trajecten is Less +1. Dat gaat om spelen met schaarste in plaats van focus op groei. Vijf boerenhuishoudens zijn daarin als groep bezig wat veranderen voor hen betekent. ‘Gaandeweg kwamen ze er achter dat voordat je je bedrijf kunt innoveren, je eerst verander-klaar moet worden’, vertelt Wim Coenraadts van FoodUp! Brabant en de LIC. De Brabantse gedeputeerde Anne-Marie Spierings omschreef het als ‘eerste jezelf innoveren’, bij het afsluitende diner bij een van de deelnemers.

Het laat zien dat in een transitie sociale innovatie aan technologische innovatie vooraf gaat en dat sociale aspect dus net zo belangrijk is. Dat is wennen voor boeren die zijn gevormd onder het adagium dat techniek de oplossing voor alles biedt.

De groep heeft inmiddels zo’n vertrouwensband opgebouwd, dat ze als Fides Farmily een tweede fase ingaan: hoe kunnen ze elkaar concreet helpen bij productontwikkeling en een andere bedrijfsvoering. De familiefoto van Fides Farmily heeft inmiddels een plek op de werkkamer van Spierings.

Ontwerpend werken

Het tweede opmerkelijke punt is de manier van denken en werken met elkaar, ontwerpend. Daarbij laat je los wat je wat je gewend bent, om niet terug te vallen oude denk- en werkpatronen – en ‘oude’ oplossingen. Alleen zo ontstaan een andere situatie en nieuwe ervaringen, wat cruciaal is in transitie- en ontwikkeltrajecten. ‘We zoeken daarbij bewust grenzen op, wat zowel bij boeren als anderen in de samenleving veel kan losmaken. Maar dat is nodig om nieuwe inzichten te krijgen’, zegt Coenraadts.

Dat was onder meer te zien bij de casus van de Doe-het-zelf-kip, waarbij mensen zelf een ei uitbroeden, het kuiken grootbrengen tot het slachtrijp is en de kip zelf slachten en opeten. ‘Het idee vloeide voort uit de veronderstelling van twee boeren dat juist het uit de anonimiteit halen van de slacht mensen wel eens een grotere waardering voor vlees kon geven’, aldus Coenraadts. De twee betrokken boeren zijn nu bezig met een vervolgstap, hoe deze ervaring een plek te geven in de vernieuwing van hun bedrijf.

Ook in beleid

Dit realisatie-aspect krijgt in de tweede fase van de Landbouw Innovatie Campus meer aandacht, waarbij wordt voortgebouwd op de ervaringen van afgelopen twee jaar. Daarnaast gaat LIC het belang van ontwerpende werkwijze sterker onder de aandacht brengen van beleidsmakers. ‘Ook als provincie moeten we vernieuwen; transitie is net zo goed ons pakkie-an. Dat betekent dat we naast regels en kaders onze samenwerkende rol verder moeten ontwikkelen; meer samen zoeken en uitwerken.’

Coenraadts hoopt dat de LIC zich verder doorontwikkelt tot een Brabant-breed platform waar boeren, organisaties en andere stakeholders hun vragen neerleggen waar ze niet direct zelf uitkomen. ‘Kijk naar het traject van alternatieve financiering waar we nu mee begonnen zijn. In gesprekken met boeren, financiële partijen en wetenschappers kwam dit punt steeds voorbij als mogelijke hefboom voor verandering. Wij hebben dit nu opgepakt en verwachten begin 2019 eerste suggesties te kunnen presenteren.’

Nieuwe website

Om de verschillende activiteiten van FoodUp! Brabant beter te stroomlijnen, is de LIC-website nu ook onderdeel geworden van de website van FoodUp!, en in een nieuw jasje gestoken.

 

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.