Met de energie vanuit de Landbouw Innovatie Campus (LIC) geeft Kees Scheepens met succes weer een slinger aan zijn idee van een varkenstoilet dat ammoniakuitstoot reduceert. Dankzij een succesvolle subsidieaanvraag kan hij het concept verder ontwikkelen.

Kees, biologisch varkenshouder in Oirschot, bedacht en testte de aparte pies- en poephokjes voor varkens al enkele jaren geleden. In 2015 kreeg hij er een patent op. Maar daarna lag het innovatieproces eigenlijk stil.

Boeren zijn elkaars supporter

‘Door de bijeenkomsten met de LIC-groep Fides Farmily begon het weer te kriebelen’, vertelt Kees. ‘Je zit daar met boeren die uit hetzelfde hout zijn gesneden. Je stimuleert elkaar om een volgende stap te zetten en bent elkaars supporter. En wat de een niet weet, weet de ander. Dat helpt om je schroom af te werpen en door te zetten en niet af te haken, wat je in je eentje misschien wel zou doen. Dat groepsgevoel is zó waardevol; dat je er voor elkaar kunt zijn. En dat is de ene keer met een appje, de andere keer met een bijeenkomst, een bloemetje of samen een kaarsje opsteken.’

Subsidie FOOD2020

Met steun van de designers, developers en business coaches van de Landbouw Innovatie Campus deed Kees deze zomer met succes een subsidieaanvraag bij het FOOD2020-programma, om het stalconcept verder te onderzoeken en ontwikkelen. Een dierenarts gaat het concept wetenschappelijk onderzoeken, als promovendus diergeneeskunde van de Hogeschool Hannover (DU), in een tweejarig project. Daarnaast geeft het ook Kees de financiële ruimte er tijd en energie in te blijven steken.

Lees alles over zijn varkensurinoir en -poeppoir in het uitgebreide nieuwsbericht van FoodUp! Brabant (met video!).