De centrale vraag:

Wat zijn de alternatieven voor de traditionele intensieve veehouderij, vragen de Peelgemeenten Deurne en Asten zich af. Koud saneren is niet de oplossing, maar wat dan wel? Hoe krijgen we boeren mee in een andere bedrijfsvoering die voor hen rendabel is, duurzaam, maar ook lokaal inpasbaar?

Context:

Dat de traditionele intensieve veehouderij geen houdbaar bedrijfsmodel is voor de toekomst, daar lijkt zo’n beetje iedereen het over eens. Maar met koud saneren draai je het sociaal-economische weefsel in de strek een poot uit, dat is niet de oplossing. Bovendien krijg je met stoppende boeren leegstand en het risico op ongewenste activiteiten. Het is zaak om boeren te stimuleren een bedrijfsmodel te vinden waar ze een goede boterham mee kunnen verdienen, die duurzaam is én waarmee ze weer plezier hebben in hun werk en zich gewaardeerd voelen door de maatschappij.

 

Conclusies tot zover:

Boeren realiseren zich dondersgoed dat het anders moet, maar makkelijk is dat niet. Daarin kunnen ze wel wat steun gebruiken.

 

Proces:

Samen met de Landbouw Innovatie Campus besloten Deurne en Asten om begin 2018 een inspiratiebijeenkomst te organiseren met verhalen van ondernemers die het roer om hebben gegooid. In duo’s gingen zes innovatieve boeren met elkaar in gesprek over innoveren, pionieren, samenwerken en investeren. In het voorjaar konden boeren tijdens excursies een aantal van deze bedrijven bezoeken. De belangstelling was boven verwachting groot. Het vervolg is dat we bij boeren langsgaan om te peilen welke stappen ze willen zetten en wat wij daarin kunnen betekenen.

BOEREN
  • Boeren De Peel
DESIGNER
  • Wim Coenraadts
  • Den Bosch
  • Projectleider LIC Brabant
DEVELOPER
  • Anco Sneep
  • Den Bosch
  • Business coach LIC Brabant
INFORMATIE Neem contact op met:

Ontdekstappen