henri's escaperoom boeren escaperoom

Kruip in de huid van een boer en zoek de sleutel voor de toekomst van je bedrijf. Dat is de uitdaging die je binnenkort in Henri’s Escaperoom kunt aangaan. De escaperoom, die ontwikkeld is door een aantal boeren en de Landbouwinnovatie Campus van FoodUp! Brabant, zit inmiddels in de laatste testfase. Een aantal gemeenten en particulieren hebben al belangstelling getoond en enkelen van hen testen mee.

In de escaperoom krijgen twee teams van zo’n vier tot zes spelers een uur de tijd om de sleutel te vinden. Via een aantal spellen kun je daar de benodigde aanwijzingen voor vinden. Wie bang is om opgesloten te worden: de dilemma’s die in het spel naar voren komen kunnen je een beklemd gevoel geven, maar de deur van de speelruimte gaat niet daadwerkelijk op slot. Je moet als team geen deursleutel, maar een sleutel naar de toekomst zien te vinden.

Omgevingsspel

Het is echt een omgevingsspel in de breedste zin van het woord, zegt Wim Coenraadts van de Landbouw Innovatie Campus, die de ontwikkeling mogelijk maakt. ‘Deze escaperoom is een instrument dat Brabanders, ambtenaren en burgers, inzicht geeft in de complexiteit waar een boer mee te maken heeft, in zijn hele omgeving.’

Dat is ook het doel: dat je als speler inzicht krijgt waar boeren tegenaan lopen. ‘Het is heel makkelijk om als maatschappij maar van alles van boeren te verwachten, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, dierenwelzijn en energieproductie’, zegt Maartje Verhulst, betrokken bij de ontwikkeling van de escaperoom. ‘Er is veel kritiek op wat boeren doen, en die wordt op sociale media heel makkelijk geuit. Maar we zien ook dat veel mensen niet weten waar boeren nu echt mee te maken hebben en wat de impact van die verwachtingen vanuit de omgeving is.’

Leuk en laagdrempelig

‘Tegelijkertijd signaleren we behoefte aan meer kennis van het boerenleven; initiatieven als boerderijdagen en Kom in de kas trekken veel bezoekers. Alleen krijg je op dat moment enkel de romantische kant van het verhaal te zien. In deze escaperoom kun je met alle aspecten van het boerenbestaan op een leuke en laagdrempelige manier kennismaken. Dat er wet- en regelgeving is die elkaar tegenspreekt bijvoorbeeld, en welke impact jouw keuze in de supermarkt heeft op een boer. We hopen dat het spel mensen aanzet tot nadenken en helpt om een beter gefundeerde mening te vormen.’ Ook de ontmoeting met een boer, direct na afloop, moet daaraan gaan bijdragen.

Naamgever

De escaperoom heeft inmiddels de naam van Henri gekregen, naar BAJK-voorzitter Henri van den Boomen. Hij gaf de voorzet binnen Fides Farmily (Less+1), waar hij deel van uitmaakt. Dat is een groep innovatieve boeren binnen de Landbouw Innovatie Campus die samen aan ideeën werkt die boeren helpen om het roer om te gooien. Henri is samen met zijn vriendin Maartje trekker van de escaperoom en zal als boer bij het spel aanwezig zijn.

Zelf staat Henri voor de keuze of hij het bedrijf van zijn ouders gaat overnemen of iets anders gaat zoeken. Het spel is echter niet puur op zijn situatie geënt. De meeste vraagstukken zullen bij heel veel meer boeren herkenning opleveren, zegt Maartje. ‘Ook voor boeren kan het interessant zijn straks zelf een keer het spel te spelen.’

Diversiteit

Ook zij zal na afloop vaak aanwezig zijn. Maartje is een boerendochter en bestuurslid van SFYN Brabant. Henri en Maartje mogen dan sinds vorig jaar een stel zijn, hun kijk op de toekomst van de agrarische sector verschilt. ‘Mooi aan het spel is ook dat het de grote diversiteit aan boeren in Brabant laat zien’, aldus Maartje. ‘En het is echt een spel voor jong en oud geworden, waar voor iedereen wat uit te halen valt.’

Mobiele escaperoom

Henri’s Escaperoom wordt overigens mobiel. Na de zomer is hij klaar om te gaan reizen. Organisaties, gemeenten en particulieren die daarvoor belangstelling hebben, kunnen de escaperoom dan aanvragen via agrowcreation@gmail.com of via FoodUp! Brabant en op locatie spelen.

Pim Meijer van organisatieadviesbureau Twynstra Gudde ontwikkelde het concept. De Landbouw Innovatie Campus (LIC) ondersteunt de realisatie. Wim: ‘Net als bij andere initiatieven is het de bedoeling dat anderen het daarna overnemen en verder brengen, in dit geval Henri en Maartje, als instrument om hun eigen veranderingsproces en dat van anderen te stimuleren. Als LIC/FoodUp! Brabant zullen we hem ook graag inzetten.’