De centrale vraag:

Is er een alternatief financieringssysteem denkbaar voor de landbouw, dat boeren een goed inkomen en pensioen oplevert, en tegelijk nieuwkomers van buiten makkelijker toegang biedt? Vanuit de Landbouw Innovatie Campus gaan we met deze vraag aan de slag. De agrofoodsector zit financieel op slot, en boeren hebben nauwelijks financiële wendbaarheid. Dit bemoeilijkt de transitie naar een duurzame agrofood. Hoogste tijd voor een nieuw financieel ontwerp voor de sector? Met designbureau Six Fingers brengen we de knelpunten in kaart, om vervolgens via ontwerpend denken te kijken hoe we die knelpunten kunnen oplossen.

Context:

Bij alle initiatieven voor vernieuwing van de landbouw stuiten we steeds op hetzelfde struikelblok: de financiering van de landbouw. Genoeg boeren willen het anders, maar hun financiering bij de bank dwingt hen om door te gaan met wat ze doen, terwijl die bedrijfsvoering vaak weinig meer oplevert dan geld om hun lening af te lossen. Banken vinden het op hun beurt moeilijk lastig vernieuwing te financieren omdat het marktpotentieel zich moeilijk laat inschatten. Ook zij voelen wel dat het anders moeten, maar zien (nog) geen alternatief.

 

Conclusies tot zover:

Vragen die zijn opgekomen in dit proces:
• Hoe ontsluiten we meer kapitaal voor alternatieve ideeën aan boeren- en voedselkant?
• Hoe krijgen nieuwe boeren (zonder boerenfamilie) zicht op een boerenbedrijf?
• Hoe kunnen stoppende boeren zonder opvolger toch met pensioen?

 

Proces:

Een designopdracht doorloopt ruwweg vier fases: onderzoeken, creëren, testen, uitvoeren. Het huidige project beslaat de eerste twee fases. Daaruit komen begin 2019 hopelijk concrete perspectieven waar wij en andere belanghebbenden verder mee kunnen. Vervolgens kijken we welke partijen mee willen werken aan de cofinanciering van fase 3 en 4.

DESIGNERS
  • Rob Adams, Bart van Leeuwen, Jeroen Slappendel, Nina Huijboom
  • Eindhoven
  • Six Fingers Eindhoven
INFORMATIE Neem contact op met:

Ontdekstappen