frietje precies strokenteelt

Het was een mooie week, zegt Wim Coenraadts, terugblikkend op de week met Frietje Precies op de Dutch Design Week. ‘Vooral omdat we er met dit project in geslaagd zijn om iets te realiseren dat model kan staan voor de nieuwe rol die de overheid kan pakken vanuit de beleidsopgave die ze heeft, de landbouwtransitie.’

Wim Coenraadts had er alle dagen die hij in de frietkar stond om te helpen bij de verkoop graag voor over. ‘Iedereen is zondagavond naar huis gegaan met de gedachte: komende week gaan we praten over hoe we dit gaan verankeren in de markt.’

Proof of concept slaagt

Want Frietje Precies als proof of concept heeft de markttest glansrijk doorstaan. De omzet was hoger dan verwacht. ‘Mensen wilden betalen voor het frietje, kwamen nog een keer terug, vonden dit zelfs het lekkerste frietje in jaren. Soms was het zo druk dat mensen tien minuten moesten wachten, maar ook dat hadden ze ervoor over. Consumenten willen dus wel. De veronderstelde behoefte in de markt voor dit type product is er. Uit alles blijkt dat we een goed product hebben ontwikkeld.’

Nu die respons goed is, kunnen ze aan de slag met opschaling, de volgende stap. Boer Jacob van den Borne is daar ook groot genoeg voor. Belangrijk uitdaging is daarbij is het in balans krijgen van de kostprijs en de verkoopprijs, aldus Coenraadts. ‘We gaan verkennen hoe we de verwerkingskosten omlaag kunnen krijgen.’

frietje precies

Verdienmodel

Voor het FoodUp!-team van de provincie Noord-Brabant zit de belangrijkste waarde in dit project dat de opzet is geslaagd. Coenraadts: ‘We hebben de beleidsopgave – de verduurzaming van de landbouw – samen met de boer concreet kunnen vertalen naar een product – Frietje Precies – dat aanslaat bij een breed publiek, waardoor we laten zien dat de transitie ook vanuit een commercieel oogpunt kan slagen. Dat stelt de boer weer in staat om verder te verduurzamen, en wordt daarmee een verdienmodel.‘ Dat is overigens ook de kern van FoodUp! Brabant: met vernieuwende manieren en andere rollen vanuit de overheid de voedseltransitie stimuleren.

Product met verhaal

Naast positieve reacties van consumenten wekte Frietje Precies ook enthousiasme op bij cateraars. Verder gaat binnenkort met een grote aardappelverwerker gesproken worden. ‘Wij zijn er samen in geslaagd om een product met een verhaal te verbinden. Gangbare bedrijven slagen daar nauwelijks in, maar dat staan hun werkprocessen ook eigenlijk toe. Daarnaast zijn de verwerkende schakels ingericht op grootschaligheid en efficiency. Verduurzaming is dan al snel onrendabel, dan kan een boer niet verder.’

Geslaagde samenwerking

Van den Borne zelf is ook te spreken over de samenwerking met FoodUp!, ontwerpbureau UltraUltra en Stekelenburg Eventcatering. Hij had steeds de regie en heeft die nog altijd – een belangrijk aspect in het vernieuwingsproces. ‘Ik ben degene die de besluiten neemt. Maar zij wisten hoe je zo’n project opstart, en door het designwerk hebben we ook het merk goed weg kunnen zetten.’ Dat het project van hem ook een flinke investering vroeg, vond hij niet erg. ‘Als ik er niet in zou geloven, had ik het niet gedaan.’