In Sint Anthonis gaan boeren die al veranderstappen hebben gezet bij collega’s op bezoek. Dit als vervolg op de bijeenkomst Wettegej’t van eind november.

Op Wettegej’t vertelden vijf agro-innovators over vernieuwen, pionieren, samenwerken, investeren en omgaan met tegenwind. Ze kwamen uit verschillende sectoren: varkens, pluimvee, melkvee, insectenkweek en melkverwerking. Zo’n dertig boeren en erfbetreders (adviseurs) bezochten deze bijeenkomst.

De kracht van de bijeenkomst zat in het elkaar vertellen over de veranderingen die ze hebben meegemaakt, als collega’s onder elkaar. ‘We kijken nu samen hoe we die kennisdeling door kunnen trekken in de vorm van bedrijfsbezoeken’, vertelt Wim Coenraadts van de Landbouw Innovatie Campus.