Nieuwsgierig geworden naar insectenkweek? Mooi! Als vervolg op de 1e inspiratiebijeenkomst nieuwe verdienmodellen voor agrarisch ondernemers in De Peel brachten ongeveer 30 boeren een bedrijfsbezoek aan een meelwormenkweker. Daar kregen ze ook een trendcollege Insectenkweek.

Tijdens het trendcollege Insectenkweek vertelde NGN (New Generation Nutrition) over:

    • de marktkansen (hoe zit de markt in elkaar)
    • wetgeving en veiligheid mbt. insectenkweek
    • insectenbiologie en -kweek
  • insectenkweek in de praktijk / financiën

Vervolgens gaf meelwormenkweker Michiel van Grinsven (oud-nertsenkweker) een rondleiding over zijn bedrijf.