De centrale vraag:

Hoe kun je via een omgevingsgerichte benadering rendabele agrarische bedrijvigheid stimuleren die bijdraagt aan natuurontwikkeling? En hoe pak je dat aan? Met wie zoek je de verbinding en wat kunnen de verschillende partijen bijdragen? Met die vragen benaderde boer Ben Bruurs de Landbouw Innovatie Campus.

Context:

Ben Bruurs, innovatieve boer uit Baarschot, mag zijn weidevarkensconcept ontwikkelen als experiment binnen de Green Deal Weidevarkens. Maar hij wil verder, de verbinding aangaan met de omgeving. Hij vraagt de Landbouw Innovatie Campus hoe hij - aanvullend op zijn eigen weidevarkens - natuurinclusieve én rendabele landbouw verder kan uitrollen aan weerszijden van de Reusel en de Groote Beerze. Door op te trekken met o.a. Waterschap Dommel, HAS Hogeschool en Brabants Landschap.

 

Conclusies tot zover:

Met het Landschapsplan kunnen de betrokken partijen hun eigen doelen bereiken, en samen de Kempen op agrarisch bedrijfseconomisch niveau en qua natuurdoelen een krachtige kwaliteitsimpuls geven. De HAS ziet kansen om jonge boeren te leren over natuurinclusieve landbouw. Het Brabants Landschap wil verdere natuurontwikkeling versnellen en natuur economisch verwaarden. Waterschap Dommel kan versneld zijn visieplan ‘Samen meer waarde geven aan water’ realiseren. De Provincie Noord-Brabant ziet via de Landbouw Innovatie Campus kansen op versterking van natuurwaarden en het stimuleren van duurzaam-robuuste alternatieven voor het heersende boerenbedrijfsmodel.

 

Proces:

Met het Landschapsplan Kempendalen gaan de partijen in het gebied rond het Reusel- en Groote Beerzedal substantiële stappen zetten naar een natuurinclusieve agrarische, natuur- en economische gebiedsontwikkeling. Niet primair gericht op het afzonderlijke boerenbedrijf, maar via een omgevings-/gebiedsbenadering en vernieuwende samenwerkingsvormen over een langere periode. De betrokken partijen investeren allereerst in elkaar (vetrouwen bouwen); het aanhaken van andere boeren gebeurt daarna vanuit dat gezamenlijke commitment. De initiatiefnemers werken een aantal aantrekkelijke proposities uit waar boeren mee aan de slag kunnen.

BOER
 • Ben Bruurs
 • Varkensboer, gebiedsliaison
 • Baarschot
DESIGNERS
 • Wim Coenraadts/Ben Bruurs
 • Den Bosch/Baarschot
 • Projectleider LIC Brabant/Gebiedsliaison
INFORMATIE Neem contact op met:

Ontdekstappen

 • Varkenshouders onderzoeken mobiele slacht

  Varkenshouders onderzoeken mobiele slacht

  Mobiel slachten. Veehouders zien er om verschillende redenen de voordelen in. Varkenshouder Ben Bruurs is met collega’s uit de regio bezig dit gezamelijk vorm te …Lees meer >
 • Partijen interesseren

  Partijen interesseren

  Met Bruurs komen we al snel tot de conclusie dat we dit niet alleen kunnen. We leggen het plan voor aan diverse partijen. Aan de …Lees meer >
 • Concept uitwerken

  Concept uitwerken

  Samen met Ben Bruurs werken wij (LIC) het idee conceptueel uit. Wat betekent zo’n gebiedsgerichte benadering, wat ga je precies doen en met welke partijen? …Lees meer >
 • Oriëntatie

  Oriëntatie

  Ben Bruurs benadert de Landbouw Innovatie Campus met de vraag hoe je natuurinclusieve landbouw zo kunt uitrollen in de Kempen dat de natuur en de …Lees meer >