Hoe kan ik mijn melkveebedrijf verbreden en wat kan ik samen met andere ondernemers doen? De Landbouw Innovatie Campus van FoodUp! Brabant dacht op verzoek van VABIMPULS mee met een melkveehouderij in Walsberg (gemeente Deurne). Het resulteerde in concrete ideeën voor de toekomst van de melkveehouderij en een in de buurt breed gedragen plan voor een ommetje.

Franca Louwers uit Walsberg deed vorig jaar mee met de prijsvraag Brood en Spelen. ‘We wilden gaan stoppen met de koeien, en zochten naar mogelijkheden voor verbreding’, zegt Franca, die ook nog een varkensbedrijf heeft. De prijsvraag won ze niet, maar deelname leverde haar wel een ander contact op met haar buurman Horry Gouvernante van Het Spekrijt en Kuijpers Farmers vof (die ook bleek mee te doen aan de prijsvraag) en met de dorpsraad van Walsberg.

Daarna benaderde ze VABIMPULS voor ondersteuning. Het provinciale loket VABIMPULS is er voor veehouders die zich op een andere bedrijfsactiviteit willen gaan richten en eigenaren van vrijkomende agrarische bedrijfsruimte, om hen te helpen bij het verkennen van de mogelijkheden.

Overnachting en beweging

‘Franca dacht aanvankelijk vooral aan overnachtingen. Gaandeweg de rit ontstond het idee om dat te combineren met gezondheid, sport en beweging. Want sport en bewegen bleek de familie in de genen te zitten’, vertelt Wiet van Meel. Hij is ontwikkelingsadviseur en vanuit VABIMPULS bij het project betrokken. Daarnaast ontstond het idee voor een Ommetje Walsberg. Het opzetten daarvan met bedrijven en bewoners in de buurt, langs de route, zou kunnen gaan zorgen voor meer reuring en samenwerking aan andere projecten. ‘Ommetjes over landweggetjes zijn in opmars’, weet Franca inmiddels. ‘De Brabantse Hoeders bijvoorbeeld hebben als project voor dit jaar Zandpaden gekozen.’

VABIMPULS zocht daarop contact met de Landbouw Innovatie Campus van FoodUp! Brabant voor extra ondersteuning, die er kwam in de persoon van adviseur Anco Sneep. Voor een marktonderzoek legde Anco contact met Avans Hogeschool in Breda. Vier studenten bedrijfskunde voerden een haalbaarheidsonderzoek uit.

Kansen

De afgelopen maanden is er zo met en door Franca, collega-boeren en buurtbewoners uitgebreid gesproken over mogelijke kansen. ‘We willen samen iets bereiken, en daarvoor moeten we op een andere manier gaan werken’, schetst Franca wat er nodig is.

De ideeën rondom de invulling van het ommetje ontstonden door te werken vanuit de identiteit van het gebied, van wat ondernemers willen en kunnen, en de vraag van potentiële bezoekers. Belangrijk is ook dat de gemeente Deurne, waar Walsberg onderdeel van is, nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven wil stimuleren..

Hooiberghutten

Voor het bedrijf van Louwers is nu het plan om te gaan beginnen met hooiberghutten (vergelijkbaar met een trekkershut), en bijvoorbeeld bootcamps te gaan organiseren. Het melkveebedrijf blijft bestaan als hoofdactiviteit, en gaat recreanten zo een extra beleving bieden. Franca: ‘We gaan door met de koeien, maar zonder jongvee.’ Door het vrijkomen van een stal ontstaat ruimte voor het aanbieden van dagrecreatie-activiteiten. Voor het ommetje wil ze eenvoudige horeca aan gaan bieden met zelfbediening.

Ommetje Walsberg

Voor het Ommetje Walsberg hebben de bedrijfskundestudenten zich gebogen over de vraag of het haalbaar was. Het gaat om een rondje met een eigen uitstraling en activiteiten onderweg waar zowel wandelaars als ondernemers blij van worden. Denk aan het bezoeken van een boerenbedrijf, informatieborden en een klein terras.

Langs de route liggen verschillende voor recreanten interessante locaties. De vraag was welke ondernemers en andere bewoners zich aan wilde sluiten. Bijeenkomsten georganiseerd samen met de dorpsraad en de aanwezigheid van duidelijke en in de buurt bekende trekkers (Franca, Horry en Piet van Loon vanuit de dorpsraad) bleken heel belangrijk voor het proces.

Het rondje is haalbaar, concluderen de studenten, zeker als het gaat om het beleven van het boerenleven. Commerciële haalbaarheid vraagt nog gezamenlijke inspanningen, maar is wel zeker mogelijk.

Serieus genomen

Franca is blij met alle ontwikkelingen die dankzij het contact met LIC Brabant en VABIMPULS in gang zijn gezet: ‘Anco en Wiet kijken eerst naar de ondernemer zelf, de omgeving en dan naar wat er nodig is’, schetst ze de begeleiding vanuit LIC Brabant en VABIMPULS. ‘Ik voel me heel serieus genomen.’

De veranderingen zullen niet van vandaag op morgen zijn gerealiseerd, maar dat hoeft ook niet. ‘Jagen doe je in het bos’, aldus Franca.