Wij zijn de Landbouw Innovatie Campus:

  • We dragen geen oplossingen aan, maar leren jou als boer om nieuwe ideeën te ontwikkelen. Een idee dat past bij jou, je bedrijf én je omgeving, een idee dat zorgt voor brood op de plank. Dat doen we met creatief en out-of-the-box denken. Designers en andersdenkende, onafhankelijke adviseurs helpen daarbij.
  • We leren jou die nieuwe ideeën ook werkelijkheid te laten worden. Hoe regel je financiering? Hoe zet je je nieuwe product in de markt? Dat doen we eerst samen met jou maar daarna ook samen met andere relevante partijen uit de keten. Zodat er straks een businessplan ligt waarmee je uit de voeten kunt.
  • We ondersteunen docenten en bestuurders in het middelbaar en hoger onderwijs in Brabant bij het toerusten van hun studenten om te kunnen werken aan een ecologisch, economisch en maatschappelijk gedragen voedselsysteem. Dat doen we onder meer door studenten van verschillende opleidingen samen met praktijkvragen aan de slag te laten gaan; studenten in contact te brengen met nieuwe ketens en netwerken en boeren die anders zijn gaan werken; en door scholen te helpen met het opnemen van nieuwe kennis en inzichten uit de praktijk in hun onderwijs.
  • We ontwikkelen nieuwe kennisnetwerken voor boeren die we koppelen aan het onderwijs, om de nieuwste inzichten ook voor boeren toegankelijk te maken via bijvoorbeeld masterclasses en kruisbestuiving plaats te laten vinden.

Garantie voor succes? Die geven we niet. Want dat hangt helemaal af van jouw kwaliteiten en inzet. We helpen je wel die kwaliteiten te ontwikkelen; de kennis, vaardigheden en houding die nodig zijn om anders te kunnen gaan werken.

De Landbouw Innovatie Campus is een initiatief van het team FoodUp! Brabant. Het is onderdeel van de Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood van de provincie Noord-Brabant.

Waarom doen we dat?

Boeren staan voor enorme uitdagingen. Ze moeten innovatief zijn en milieubewust, rekening houden met hun omgeving en de consument, en dat ook allemaal op een economische duurzame manier. Fundamentele veranderingen vragen nieuwe competenties. Bij grote uitdagingen helpt ook een onafhankelijke blik van buitenaf. De Landbouw Innovatie Campus wil boeren handvatten geven om mee te bewegen maar wel zelf de regie te houden. Dat doen we in trajecten waarin boeren centraal staan. Wij vliegen alleen de juiste mensen in – mensen die net even anders denken dan jij – en helpen je zo op weg.

Dit is ons team:

Marcel Webster

Marcel Webster

mwebster@brabant.nl

06 - 55 68 69 67

Wim Coenraadts

Wim Coenraadts

wim@foodupbrabant.nl

06 - 51 24 57 34

Veerle Slegers

Veerle Slegers

vs@comunicamos.nl

06 - 10 01 96 04

Ellen Tenbült

Ellen Tenbült

atenbult@brabant.nl

06 - 18 30 34 09

Eugene van Lieshout

Eugene van Lieshout

EvLieshout@brabant.nl

06 - 52 79 41 85

Wil je ook innoveren?
 

Wil je meedoen als designer of business developer?