Met Bruurs komen we al snel tot de conclusie dat we dit niet alleen kunnen. We leggen het plan voor aan diverse partijen. Aan de HAS uiteraard, die al betrokken is bij het weidevarkensconcept. Ook het Brabants Landschap ziet kansen voor de natuur. Het Waterschap Dommel is ook positief, omdat er kansen zijn dit plan te verbinden met hun eigen visieplan ‘Samen meer waarde geven aan water’. De partijen besluiten samen om het plan verder uit te werken.