Initiatiefnemer van Pixelfarming Arend Koekkoek is in gesprek met een grote akkerbouwer, Jacob van den Borne uit Reusel, om te kijken of ze samen op kunnen trekken en het pixelprincipe op kunnen schalen. De Landbouw Innovatie Campus begeleidt het traject.

Van den Borne is geïnteresseerd in verduurzaming. Hij heeft ook een praktijkcentrum voor precisielandbouw. En sinds kort een luchthaven. Daardoor kan hij met drones vliegen om zijn gewassen in de gaten te houden en daarmee innoveren.

Pixelfarming gaat uit van alle gewassen voor een gerecht verbouwen op een perceel, met de eigenschappen van de bodem als uitgangspunt. Koekkoek en Van den Borne onderzoeken nu de combinatie van pixelfarming met precisielandbouw – kleinschalig meets grootschalig. Technisch is grootschalige pixelfarming mogelijk. Met hulp van een stagiaire van de LIC bekijken ze nu hoe de vertaalslag naar de consument te maken.