Hoe kunnen jonge gezinnen op een speelse manier duurzame relaties aangaan met boeren? Met die vraag gingen tweedejaars studenten Communication & Multimedia Design van Avans hogeschool in Den Bosch dit voorjaar aan de slag. FoodUp! Brabant was opdrachtgever. Begin april waren de presentaties.

Veel groepen presenteerden een vorm van spaaracties en spelletjes in een app, voor producten of recepten, of een vorm van een meeneemdoos of een automaat op school of in de buurt waarbij je via een app bestelt en afrekent. Daarnaast was er ook een groep die een bordspel een digitale component had gegeven en een concept waarmee kinderen een kip-varken-koebeest konden bouwen. ‘Mede door de aard van de opdracht waren er een paar categorieën oplossingen te onderscheiden’, vertelt docent René Kasbergen.

Video: bedenkers leggen zelf het concept ‘Bekske vol’ uit.

Maatschappelijk onderwerp

Kasbergen is verantwoordelijk voor het onderwijs in ‘blok 7’ van Communication & Multimedia Design, het derde blok van het tweede leerjaar, en coördinator van dit project. Hij legt uit waarom zijn studenten juist met deze vraag aan de slag gingen. ‘We zoeken voor dit blok graag maatschappelijke onderwerpen. Eerdere jaren zijn studenten aan de slag geweest met een opdracht voor doven en slechthorenden en een voor licht verstandelijk gehandicapten. Onze studenten moeten niet alleen nadenken over de inhoud maar vooral ook over de vorm, en door deze doelgroepen realiseerden ze zich al snel: je moet met je gebruiker aan tafel gaan zitten.’

Spelelement zet aan tot interactie

‘De opdracht van FoodUp! valt uiteen in een aantal elementen’, legt Kasbergen uit. ‘Eén: speels. In dit blok staat playful interaction centraal, vroeger serieus gaming genoemd. Twee: jonge gezinnen. Het is voor studenten goed om na te moeten denken over hoe ze hun doelgroep bereiken, en in de brainstorm met FoodUp!-teamleden kwamen gezinnen met jonge kinderen naar boven als een zeer specifieke doelgroep; mensen gaan vaak ook pas denken over bewuster eten als ze kinderen krijgen. Hierdoor moesten studenten ook kiezen of ze de kinderen wilden bereiken via hun ouders of de ouders via hun kinderen.’

‘Duurzaam staat in onze opdracht voor langdurig en met een voor beide partijen gunstig resultaat’, vervolgt Kasbergen. ‘En wat betreft het aangaan van relaties met boeren, dat kon zowel één als meerdere boeren zijn. Als eindproduct moesten onze studenten een prototype opleveren, iets dat te gebruiken en ervaren was, en – vanwege hun opleiding – een digitale component bevatte, zoals een website of app.’

Video: Het spel ‘Over de kook’ (ingekort). Zie ook pdf.

De ongeveer 150 studenten van de opleiding hadden zeven weken voor de opdracht. In groepen van zes werkten ze onder begeleiding in ieder geval een dag(deel) aan de opdracht. Ook waren er momenten waarop ze met vragen terecht konden bij experts, bijvoorbeeld over technische aspecten van een app of over vormgeving. Halverwege hielden de groepen een pitch voor FoodUp! (Marcel Webster, Veerle Slegers en twee stagiairs), die ze nuttige feedback opleverde.

Presentaties

Het niveau van de eindproducten was hoog, vond Kasbergen. Dat kon Marcel Webster van FoodUp! beamen. ‘We waren zeer onder de indruk van de presentaties.’ Het project had tot slot ook nog een belangrijk bijeffect, merkte Kasbergen: ‘Studenten gingen nadenken over wat ze eten en kopen.’

Opvallend genoeg bevatten verschillende vormen elementen van kindermarketing, waar steeds meer restricties gelden. ‘Onze studenten kijken niet als eerste naar de ethische en juridische aspecten. We vragen wel of ze hebben onderzocht of wat ze presenteren kan en mag, maar het ging hier toch vooral om het experiment. En dan is het goed als ze de grens opzoeken’, aldus Kasbergen.

Nog drie voorbeelden (klik op naam om pdf te openen)

  • Beestenboel: bij aankoop van vlees bij een boer krijg je puzzelstukjes waarmee je in een app een dier kunt maken. Een stimulans om diverse delen van een dier te eten en diverse dieren
  • (H)eerlijk: automaat met producten van de boerderij uit de buurt, om te plaatsen op een plek waar veel mensen langskomen, bij een treinstation of supermarkt bijvoorbeeld. Zie ook de video hieronder.
  • Farm-0-Fresh: Ouders kiezen op de website een gerecht uit, waarna de kinderen binnen hun eigen (kinder-)app de daarvoor benodigde ingrediënten te zien krijgen bij verschillende boeren in de buurt.

Video: uitleg van (H)eerlijk