Uitwerking idee uit tot projectvoorstel. Daarin zitten de volgende onderdelen:

  • Startbijeenkomst waarin opdrachtgever en opdrachtnemer tot een plan van aanpak komen, met bijbehorende tijdsplanning en inzet mensen,
  • Systeemanalyse d.m.v. interviews met boeren en andere belanghebbenden om de probleemstelling scherper in beeld te krijgen. Drie cases worden uitgewerkt, waarin de boer het vertrekpunt is, en vanuit zijn vragen, pijnpunten en belemmeringen andere stakeholders worden betrokken. Emotie wordt hierbij niet geschuwd.
  • Perspectieven creĆ«ren d.m.v. verbreding en verdieping waarbij in groepssessies stakeholders tot een uitgewerkt perspectief op het financieringssysteem komen. Daarbij is het uitgangspunt dat voor elk probleem al ergens anders een oplossing is gevonden, en dat je vooral buiten je eigen branche en regio moet kijken.

Doelstelling is zoveel mogelijk pijnen in het systeem identificeren en weg te nemen. Dat moet uitmonden in een nieuwe financieel ontwerp waar personen en partijen binnen en verbonden met de agorofood graag gebruik van willen maken.