Masterclasses kringlooplandbouw voor jonge boeren

Jonge boeren kunnen van oktober tot maart een serie bijeenkomsten volgen over kringlooplandbouw, en hoe dat op hun bedrijf in praktijk te brengen. De masterclasses zijn een gezamenlijk initiatief van BAJK, ZLTO en FoodUp! Brabant.

In de vorig jaar gepresenteerde landbouwvisie stelde minister Carola Schouten van LNV dat de landbouw een omslag naar kringlooplandbouw moet maken om onze voedselvoorziening voor de toekomst veilig te stellen. In juni volgde haar realisatieplan voor de kringlooplandbouw, met als adagium minimale belasting van de leefomgeving. De hoofdelementen zijn: gezonde bodem, dierlijke mest, voedselresten als veevoer, voedselproductie verbetert natuur, milieu en klimaat, en samenwerking in de regio en agroketens. De overheid moet ruimte bieden voor verscheidenheid om in de eigen context en naar eigen inzichten invulling te geven aan de visie, aldus Schouten.

Masterclasses kringlooplandbouw

De masterclasses die BAJK, ZLTO en FoodUp! Brabant vanaf dit najaar samen organiseren zijn bedoeld voor BAJK-leden; van HAS-studenten tot jonge boeren die al een paar jaar bezig zijn. ‘Het gaat erom deze jonge boeren vanuit bewustwording van de noodzaak tot verandering naar concrete acties te bewegen: hoe kan ik concreet als boer aan de gang?’, vertelt Marcel Webster van FoodUp!. ‘We ondersteunen dit vanuit het belang van de voedsel- en landbouwtransitie, en wat voor ons centraal staat: het mensen helpen met de verandering naar een ander systeem. Samen met ZLTO denken we ook mee over de inhoud van het programma.’

foto: Angelina Litvin, Unsplash

Vijf thema’s

Het programma richt zich op verschillende thema’s, vertelt William van Genugten van BAJK. ‘Deelnemers kunnen kiezen uit een serie masterclasses rond bodem, mest, voer en energie, in relatie tot kringlooplandbouw. De thema’s sluiten allemaal af met een masterclass van twee sessies over financiering, om deelnemers te helpen te kijken naar de financiële haalbaarheid van de ideeën die ze voor hun bedrijf hebben.’ Ook een excursie is onderdeel van het programma. De precieze invulling van de themabijeenkomsten zal deels ook worden toegespitst op de achtergronden van de deelnemers.

Meer info over programma en aanmelding. De bijeenkomsten vinden plaats bij ZLTO in ’s Hertogenbosch.

Veel boeren zijn al bezig met kringlooplandbouw, zegt Van Genugten. Hij vindt het zelf ook een leuk onderwerp om mee bezig te zijn op het varkensbedrijf waar hij bedrijfsleider is, een familiebedrijf. Hij doet dat bijvoorbeeld bij de samenstelling van het voer.

Beleving transitie kringlooplandbouw

Gelijktijdig met Schoutens realisatieplan verscheen een communicatieonderzoek onder agrariërs naar de beleving van de transitie naar kringlooplandbouw. Dat laat zien dat iets minder dan de helft van de agrarisch ondernemers die over Schoutens visie gehoord hebben, deze in meer of mindere mate aansprekend vinden. Bijna de helft van de ondervraagde boeren vindt dat kringlooplandbouw de eigen bedrijfsvoering duurzamer maakt.

Toepassing kringlooplandbouw

Over de levensvatbaarheid ervan zijn boeren nog verdeeld. Van de boeren zegt 85 procent de principes al geheel (15 procent) of gedeeltelijk (70 procent) toe te passen. Een derde van de agrarisch ondernemers wil prioriteit geven aan kringlooplandbouw in het eigen bedrijf. Zuinig met grondstoffen, mineralen en energie, beperken voedselverliezen, gebruik van dierlijke mest en compost worden al veel toegepast. Minder aandacht is er nog voor biodiversiteit, aanpassing van gewassen aan een veranderend klimaat, en precisielandbouw.

Samenvattend is te zeggen dat waardering en werkplezier de grootste kansen bieden voor omslag naar kringlooplandbouw. De grootste bedreigingen zijn regeldruk en financiële aspecten.

Zie ook de flyer over de masterclasses kringlooplandbouw 2019-2020

 

 

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.