Agroforestry over de grens

Agroforestry krijgt in Nederland langzaam voet aan de grond. In zuidelijker streken is het teeltsysteem al veel verder ontwikkeld. Slim, dus, om Europees kennis te delen. Eind mei vond het European Agroforestry Congres plaats in Nijmegen.

Lees meer