Veel aandacht voor eerlijke prijzen in Voedselbesluit

De Voedsel1000 is zaterdag 15 juni in Den Bosch afgesloten met een Voedselraad. Van de zeventig punten waarover gestemd werd, haalden er veertig de eindstreep. Opvallend was de aandacht voor eerlijke beprijzing van landbouwproductie, waardoor inspanningen voor milieu, natuur en landschap gaan lonen. Wat zou bijvoorbeeld de echte, eerlijke prijs…

Lees meer