Subsidie voor omschakeling naar natuurinclusieve landbouw

Brabantse veehouders die willen omschakelen naar natuurinclusieve landbouw kunnen subsidie aanvragen voor het opstellen van een businessplan voor de omschakeling. Als FoodUp! Brabant denken we mee over de opzet van een kennisnetwerk natuurinclusieve landbouw in Brabant en over verdienmodellen.

De regeling is onderdeel van de subsidieregeling transitie veehouderijen Noord-Brabant. De provincie wil daarmee een verdere ontwikkeling van de veehouderij naar een duurzame en rendabele sector ondersteunen.

Voor biodiversiteit, landschap, bodem en water

Daartoe hoort ook natuurinclusieve landbouw. De regeling bedoelt daarmee: een economisch rendabel en grondgebonden landbouwsysteem dat voedsel en gewassen produceert; die in balans is met de natuurlijke omgeving; die natuurlijke hulpbronnen integreert in de bedrijfsvoering; en die zorg draagt voor de biodiversiteit op en rond het bedrijf. In het businessplan moeten veehouders dan ook aangeven welke maatregelen ze willen gaan nemen op de thema’s biodiversiteit, landschap, bodem en water.

Kievit

Maatregelen

Het gaat om maatregelen die het organische stofgehalte van de bodem, de ziekteweerbaarheid en bodemstructuur verbeteren, emissies verlagen en kringlopen sluiten, en bijdragen aan natuur en landschap. Bijvoorbeeld door over te stappen op ruige mest in plaats van kunstmest, op niet-kerende grondbewerking, inzet van groenbemesters, een volledig grasgevoerd bedrijf worden tot aanleg en beheer van plasdrassystemen en meer heggen en struiken.

Inhoud omschakelplan

Het omschakelplan moet op hoofdlijnen duidelijk maken hoe het plan bedrijfseconomisch in elkaar zit. Denk aan:

  • Hoe staat het bedrijf er nu voor (SWOT-analyse),
  • hoe ga je de meerwaarde van natuurinclusieve landbouw vermarkten,
  • bieden het bestemmingsplan en andere wetten en regels ruimte voor de plannen,
  • de financiering van de omschakeling,
  • de verwachte kansen en belemmeringen en behoefte aan ondersteuning.

FoodUp! denkt mee

Als FoodUp! Brabant denken we mee over het opzetten van een kennisnetwerk natuurinclusieve landbouw in Brabant. ‘Het gaat daarbij om het bij elkaar brengen van deskundigen en het onder meer voor boeren inzichtelijk maken bij wie welke kennis op het gebied van natuurinclusieve landbouw aanwezig is’, licht Marcel Webster van FoodUp! toe. ‘Daarnaast kunnen wij vanuit de Landbouw Innovatie Campus boeren helpen met nieuwe verdienmodellen voor natuurinclusieve landbouw.’

Subsidie aanvragen

De subsidie is aan te vragen tot en met 31 oktober 2020 en bedraagt 10 duizend euro. Er is maximaal 5 ton beschikbaar, dus voor 50 boeren of samenwerkingsverbanden van boeren met minimaal een veehouder.

Meer informatie: Subsidieregeling transitie veehouderijen Noord-Brabant, zie artikel 3 (Omschakeling naar natuurinclusieve landbouw) en bijlagen 2 en 3.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.