Tag : landbouwbeleid

 • BAJK Statendebat is te volgen via livestream

  De BAJK- en (aankomend) Statenleden treffen elkaar in de Statenzaal van het provinciehuis in Den Bosch. Om te zorgen dat iedereen die dat wil het debat kan volgen, is er een livestream geregeld. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Debatleider is Veerle Slegers van FoodUp! Brabant. De verkiezingen voor Provinciale Staten zijn op 20 maart. […]

 • ‘Transities vragen gezamenlijke, gebiedsgerichte aanpak’

  De partners publiceren het manifest met oog op de verkiezingen van Provinciale Staten op 20 maart. Ook de vijf grote Brabantse gemeenten (B5), de vier Brabantse regio’s (Noordoost-Brabant, Metropoolregio Eindhoven, West-Brabant en Hart van Brabant) en Brabant Water steunen de oproep. Het is de vijfde keer dat de partners een gezamenlijk manifest uitbrengen. Stad en […]

 • Voedsel1000 laat alle Brabanders meebeslissen over het voedselbeleid

  ‘We willen in Brabant een dialoog organiseren over ons totale voedselsysteem, en niet over deelonderwerpen als mest of stoppende boeren’, vertelt projectleider Piera Fehres. ‘Het moet dus gaan over waar we met z’n allen heen willen. Maar de Voedsel1000 is meer dan dat gesprek. Het moet ook zorgen dat we er gezamenlijk mee aan de […]

 • Tijdschrift over studentenkijk op voedseldilemma’s

  Over de minor Wereldwijde Voedseldialoog Voor de vierde keer organiseerde HAS Hogeschool dit najaar de minor Wereldwijd Voedseldialoog. Tien weken lang werkten studenten van verschillende opleidingen in multidisciplinaire teams aan een eigen project. Daarnaast hielden ruim dertig gastsprekers en docenten hun verhaal; de minor bood zo ook gelegenheid voor kennisdeling en een dialoog met experts […]

 • Laat je inspireren bij Voedselkaravaan in Venlo

  Het netwerk Voedsel Anders gaat dit jaar de stad in en de boer op. Met een Voedselkaravaan trekken ze door Nederland. In elke regio halen ze nieuwe verhalen en aanbevelingen op over de transitie naar een duurzaam en rechtvaardig voedselsysteem. Wat zijn de meest kansrijke, duurzame alternatieven voor beleid, praktijk en onderzoek rond de gangbare […]

 • Landbouw in 2040: kleinere bedrijven, meer menskracht

  Smit is van huis uit biologische akkerbouwer. Hij begon in 2010 aan het promotieonderzoek omdat hij zich al lang afvroeg hoe duurzaam de landbouw in Nederland eigenlijk is. Inmiddels is hij begin zeventig. Op 1 september verdedigde hij zijn proefschrift. Hij beschrijft daarin de duurzaamheid van de landbouw in de periode 1950-2015-2040. ‘Er worden steeds […]

 • Kom 13 oktober naar World Food Day in ’s-Hertogenbosch

  Provincie Brabant: We Are Food Voedsel maken én beleven, daar is Brabant van oudsher groot en goed in. En wil dat ook blijven. Als European Region of Gastronomy geeft Brabant daarom dit jaar als eerste Nederlandse provincie invulling aan de voedselagenda van de toekomst. De provincie doet dat samen met AgriFood Capital met het initiatief: […]

 • Boeren gaan tussen nu en tien jaar voor duurzamer

  Trouw liet agrarisch onderzoeksbureau Geelen Consultancy Nederlandse boeren en boerinnen bevragen over hun eigen welzijn, de huidige landbouwsector en hun ideeën voor de toekomst. De krant zelf noemt dit het grootste opinieonderzoek dat ooit onder agrariërs is gehouden. Er werkten bijna 2.300 boeren aan mee. Trots Uit het onderzoek komt een beeld naar voren van […]

 • Als ik boer zou zijn

  De vlog die Johan van de dag heeft gemaakt is inmiddels dik 30.000 keer bekeken en roept honderden positieve reacties op. In een poging wat van mijn stage te leren schrijf ik deze post vanuit het perspectief van mijn gastheer. Ofwel, met de kennis die ik in mijn werkzame leven heb opgedaan, probeer ik een […]

 • Natuurinclusieve landbouw

  Deze dag gaan we ontdekken met genodigden uit het veld, boeren, ontwerpers, onderzoekers en beleidsmakers waar de knelpunten liggen en hoe we die kunnen oplossen. We starten de dag met een presentatie van drie voorbeelden uit project Natural Farm Lab in de Provincie Overijssel. Ook lanceren we op deze dag de nieuwe versie van de […]