Tag : Lucht water bodem

 • Bomen in de agrarische bedrijfsvoering

  De lezingen zijn op maandagavond 27 januari en dinsdagavond 18 februari. Ze vinden plaats van 19.30 -21.30 uur op het adres Oud Drimmelen 4, 4924 EK Drimmelen. Agroforestry Op 27 januari is het onderwerp agroforestry. Piet Rombouts houdt een algemene inleiding. Cedric Bouché geeft een overzicht van wat er allemaal al gaande is op dit […]

 • Voedselbos ontwerpen in nieuwe cursus

  Ruim driehonderd voedselboswachters zijn er sinds 2015 door FoodUp! en BMF. Een evaluatie liet zien dat de oud-cursisten zich graag nog meer zouden willen verdiepen. Hoe leg je een voedselbos aan, hoe kun je er een businessplan van maken, hoe ga je om met bestemmingsplannen en bijvoorbeeld de Wet natuurbescherming, welke subsidies zijn beschikbaar? ‘We […]

 • Biobased bouwmaterialen zichtbaar in paviljoen

  De ontwerpers gebruiken aan biobased bouwmaterialen naast hout onder meer hennep, mycelium (het dradennetwerk van een schimmel), lisdodde (groeit langs waterkanten) en katoen. Ze hebben de natuurlijke grondstof zoveel mogelijk zichtbaar gelaten. Zo vormt het mycelium op de muur een soort huid. Ook meubels, lampen en andere voorwerpen in het paviljoen zijn van biobased materialen […]

 • Bijeenkomst agroforestry voor agrariërs

  De bijeenkomst over agroforestry voor agrariërs wordt georganiseerd door European Green Academy Oisterwijk (EUGA) en mede mogelijk gemaakt door FoodUp! Brabant, ZLTO en de Brabantse Milieu Federatie (BMF). Agroforestry Agroforestry is een teeltsysteem waarbij bomen worden teruggebracht in de landbouw. Op een perceel worden bomen en houtige gewassen (meerjarige gewassen) gecombineerd met akkerbouw of groenteteelt […]

 • Weer vijf voedselbossen erbij in Brabant

  In het koepelplan is de aanleg van voedselbossen voorzien in Oirschot, Eersel, Loosbroek, Helvoirt en de Brabantse Wal. In Oirschot stelt de gemeente grond beschikbaar. Een buurtgroep wil er een voedselbos voor de buurt realiseren. Ook de gemeente Eersel stelt een hectare beschikbaar. Dat voedselbos krijgt een zorgfunctie. ‘Het bos ligt vlak bij een boer […]

 • Subsidie voor omschakeling naar natuurinclusieve landbouw

  De regeling is onderdeel van de subsidieregeling transitie veehouderijen Noord-Brabant. De provincie wil daarmee een verdere ontwikkeling van de veehouderij naar een duurzame en rendabele sector ondersteunen. Voor biodiversiteit, landschap, bodem en water Daartoe hoort ook natuurinclusieve landbouw. De regeling bedoelt daarmee: een economisch rendabel en grondgebonden landbouwsysteem dat voedsel en gewassen produceert; die in […]

 • Ook varkens gaan apart poepen en plassen voor het milieu

  ‘Al een aantal jaar geleden raakte ik ervan overtuigd dat we niet verder moesten met groot, groter, grootst, en de grootste luchtwasser moesten gaan bouwen die mogelijk was, maar dat we aan slim, slimmer, slimst moesten gaan werken’, vertelt Kees, naast varkenshouder ook dierenarts. ‘Als ik nou slim ben, zo dacht ik, dan bedenk ik […]

 • Beleef de Plattelandsdag

  Tijdens de ‘Beleef de Plattelandsdag’ maak je op interactieve manier kennis met het ‘nieuwe’ boerenleven. Je komt meer te weten over de werkzaamheden die de boer tegenwoordig moet verrichten om zijn bedrijf succesvol te runnen. Bovendien is het een dag voor het hele gezin: zo is er een bijzonder stropakkendoolhof en een kalverknuffelhoek. De ‘Beleef […]

 • Voedselbosborrel

  Eigenares Monique zal een rondleiding geven en uitleg over het voedselbos. Na deze rondleiding is er ruimte voor vragen en het ontmoeten van anderen, onder het genot van een hapje en wat te drinken. De borrel begint om 16.00 uur op Bigtelaar iets voorbij nummer 4, 4891 PC Rijsbergen.  Er staat een bord met hierop […]

 • Agroforestry: goed voor de natuur, maar ook voor de boer

  Het enthousiasme over natuurinclusieve landbouw werkt aanstekelijk. Agro-ecosystemen waarin ons eten weelderig groeit, waar het gonst van het leven en waar de bodem vruchtbaar is: je kunt er niet tegen zijn. Maar kan een boer hier zijn boterham mee verdienen? Gaat het de wereld voeden? In Wageningen denken ze van wel. Als het om agroforestry […]