Tag : Voedseltransitie

 • Voedselbos ontwerpen in nieuwe cursus

  Ruim driehonderd voedselboswachters zijn er sinds 2015 door FoodUp! en BMF. Een evaluatie liet zien dat de oud-cursisten zich graag nog meer zouden willen verdiepen. Hoe leg je een voedselbos aan, hoe kun je er een businessplan van maken, hoe ga je om met bestemmingsplannen en bijvoorbeeld de Wet natuurbescherming, welke subsidies zijn beschikbaar? ‘We […]

 • Terugblik 2019: nieuwe concepten op de markt gezet

  (leestijd 4 minuten) Het zijn de twee onderwerpen die eruit springen, Frietje Precies en de Beste Brabantse Borrelplank (BBB), zegt Tineke Laarhoven. Ze is vanaf het begin betrokken bij FoodUp! Brabant en coördinator van het team. Met anderen ontwikkelde FoodUp! deze twee concepten die vervolgens ook daadwerkelijk op de markt kwamen. ‘Het is de volgende […]

 • Herenboeren-docu: mooi ideaal, weerbarstige praktijk

  Wat hem het meest verrast heeft? “De positiviteit. In Boxtel zijn alle deelnemers nog steeds heel positief: er zijn altijd mensen die de boer willen helpen, er zijn genoeg vrijwilligers voor het uitdelen van de producten. Die positiviteit is heel duurzaam. Aan de andere kant zag ik hoeveel moeite het een groep welwillende burgers kost […]

 • Ontwerper Sietske Klooster ontwikkelt transitiemodel

  Wat ze ontwerpt, wil Klooster graag meteen in de praktijk toegepast zien. ‘Als iemand door mijn werk iets wil veranderen, ergens in wil investeren, dan heb ik mijn doel bereikt’, zegt Klooster. Ze is dan ook bewust de rol van ontwerper vanuit de ontwerppraktijk gaan onderzoeken. Melksalon als casus Klooster studeerde in 2003 af als […]

 • HAS-studenten buigen zich over doorontwikkeling Frietje Precies

  ‘Van precisielandbouw had ik al wel eens gehoord, maar strokenteelt zei me niks’, bekent Wouter Thoonen, student voedingsmiddelentechnologie. Hij boog zich met drie andere studenten tien weken over dit onderwerp van FoodUp! Brabant. ‘Maar dat maakte dit project voor mij ook aantrekkelijk. Ik wilde me verdiepen in de agrarische sector.’ Het verhaal van Frietje Precies […]

 • Herenboeren Wilhelminapark in top 10 Trouw Duurzame 100

  ‘Toen we de vraag om meer informatie kregen, wisten we dat we de eerste selectie waren doorgekomen’, vertelt Korting van Herenboeren Wilhelminpark. ‘Daarna hoorden we dat we top honderd hadden bereikt. In de krant publiceerden achtereenvolgens ze de nummers 100-76, 75-51 en 50-26. Daar zaten we niet bij. Dus toen ben ik met een medebestuurslid […]

 • LIB-convenant weer vier jaar verlengd

  In het convenant van de stuurgroep LIB (Landbouw Innovatie Noord-Brabant) voor de periode 2020-2023 hebben Brabant en ZLTO afgesproken weer samen verder te werken  om innovatie in de landbouwsector te helpen realiseren en vernieuwingen te ondersteunen. ‘We steunen minstens dertig projecten per jaar die moeten bijdragen aan een door de maatschappij omarmde, toekomstbestendige land- en […]

 • Thema Food Supplies op dag 2 CWF2019

  De voedselproductie en -consumptie begint tegen grenzen aan te lopen. De wereldbevolking en de welvaart groeien, maar een op de negen mensen lijdt honger. Tegelijkertijd groeien de problemen door obesitas en diabetes. Maar ook wordt er nog veel voedsel verspild, heeft klimaatverandering invloed op productie en landbouw op natuur. Hoe laten we de balans doorslaan […]

 • ‘Herenboeren sluit aan op Dutch Cuisine’

  Als school lid worden van een coöperatieve boerderij is geen gebruikelijke stap. Hoe is dat plan ontstaan? ‘Het is eigenlijk spontaan ontstaan. Afgelopen jaar hebben we via FoodUp! op verschillende manieren bij de opleiding Gespecialiseerd kok Dutch Cuisine samengewerkt met deze Herenboerderij. Het gedachtegoed van Herenboeren sluit helemaal aan op de principes van Dutch Cuisine, […]

 • Bijeenkomst agroforestry voor agrariërs

  De bijeenkomst over agroforestry voor agrariërs wordt georganiseerd door European Green Academy Oisterwijk (EUGA) en mede mogelijk gemaakt door FoodUp! Brabant, ZLTO en de Brabantse Milieu Federatie (BMF). Agroforestry Agroforestry is een teeltsysteem waarbij bomen worden teruggebracht in de landbouw. Op een perceel worden bomen en houtige gewassen (meerjarige gewassen) gecombineerd met akkerbouw of groenteteelt […]