Tag : Voedselverspilling

 • Kick-off Bewustwordingscampagne Watrestje

  De opening wordt namens Voedsel1000 verricht door Anne-Marie Spierings, gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant. Wobine Buijs, burgemeester van de gemeente Oss gaat de voedseluitdaging voor Brabanders starten. Twan Musters, adjunctdirecteur van het Koning Willem I College, spreekt over voedselverspilling bij zijn opleidingen. Enkele studenten van het Koning Willem I College -opleiding Horeca en Toerisme- verzorgen […]

 • Masterclass Bokkenvlees

  Een uniek, duurzaam en een aantrekkelijk Nederlands product. Dat is geitenvlees. Sinds 2017 zet Koninklijke Ruig tijdens de actiemaand Goatober geitenbokkenvlees op de kaart. Het bokkenvlees vindt ieder najaar gretig aftrek, maar de consument weet nog maar weinig van dit lekkere en delicate stukje vlees. Zie ook ons nieuwsbericht. Goatober Daarom organiseren Ruig, ZLTO en […]

 • Voedsel van morgen in NEMO

  Hoe actueel de vraag van de tentoonstelling Voedsel van morgen in wetenschapsmuseum NEMO in Amsterdam is, bleek afgelopen week weer eens. Het klimaatrapport van de Vereniging Naties dat op 8 augustus werd gepresenteerd, stelt dat als de mens niet snel ingrijpt er een voedselcrisis dreigt. Er is een radicale en wereldwijde omslag in landgebruik nodig […]

 • Campagne #zomeroogst tegen voedselverspilling buitenbeentjes

  De campagne #zomeroogst van dit jaar is vooral gericht op het voorkómen van voedselverspilling en afzetproblemen door positieve communicatie. Telers en ketenpartijen zijn erg alert door de ervaring van vorig jaar, en proberen problemen te voorkomen door vroegtijdig in te grijpen via acties en aanpassing van kwaliteitsnormen. De #hetezomeroogst-campagne van 2018 was een initiatief van […]

 • Veel aandacht voor eerlijke prijzen in Voedselbesluit

  Tijdens de Voedsel1000 gingen Brabanders met elkaar in gesprek over het voedselsysteem. Na de eerste bijeenkomst, de Voedseltop in februari dit jaar, vormden de deelnemers werkplaatsen om ideeën uit te werken tot voorstellen. Lees alles over de Voedsel1000 in het digitale magazine In de ochtend presenteerden tien van de elf werkplaatsen hun voorstellen aan panels […]

 • Opleiding Gespecialiseerd kok Dutch Cuisine sluit aan op vraag

  De studenten Gespecialiseerd kok/Dutch Cuisine werken tijdens hun opleiding aan realistische vragen uit het bedrijfsleven. Ze gaan dieper in op maatschappelijke thema’s rond voedsel (gezondheid, duurzaamheid, dierenwelzijn, natuurbehoud, eerlijke productie) en leren de vertaalslag maken van de toekomst van ons voedsel naar een creatief en lekker gerecht. Meer plantaardige gerechten bijvoorbeeld, en met minder zout […]

 • Voor duurzamer voedselsysteem moet hele keten in beweging komen

  De winst van een duurzamer voedselsysteem voor de leefomgeving kan oplopen tot een derde, door minder uitstoot van broeikasgas en minder landgebruik. Maar dan moet wel de hele voedselketen in beweging komen, inclusief de overheid, concludeert het planbureau. Die constatering vormt tegelijkertijd een oproep aan overheden om werk te maken van meer samenhangend voedselbeleid. ‘Als […]

 • Tijdschrift over studentenkijk op voedseldilemma’s

  Over de minor Wereldwijde Voedseldialoog Voor de vierde keer organiseerde HAS Hogeschool dit najaar de minor Wereldwijd Voedseldialoog. Tien weken lang werkten studenten van verschillende opleidingen in multidisciplinaire teams aan een eigen project. Daarnaast hielden ruim dertig gastsprekers en docenten hun verhaal; de minor bood zo ook gelegenheid voor kennisdeling en een dialoog met experts […]

 • Agrofoodpluim: mist houdt voedsel vers

  In de Salinas Vallei telen de Amerikanen enorme hoeveelheden sla. Dat klinkt onwaarschijnlijk als je weet hoe droog de vallei is. Toch gaat het uitstekend. Want iedere ochtend trekt er vanuit de oceaan mist over het gebied die de plantjes vochtig houdt en de hele dag fris. Mist koelt en hydrateert Dit principe past Contronics […]

 • Reststromen waardeloos? Nee, verrukkelijk!

  Verschillende ondernemers door heel Nederland proberen voedselverspilling op de kaart te zetten door waarde te geven aan tweederangs producten. De Lekkere Man laat ons kennismaken met vlees van ‘waardeloze’ bokjes en haantjes, Instock runt restaurants die draaien op afgekeurd voedsel en cateraar Hutten tuigde een hele Verspillingsfabriek op. Merken versterken elkaar Ondernemers in de voedselverspilling […]