Veel aandacht voor eerlijke prijzen in Voedselbesluit

De Voedsel1000 is zaterdag 15 juni in Den Bosch afgesloten met een Voedselraad. Van de zeventig punten waarover gestemd werd, haalden er veertig de eindstreep. Opvallend was de aandacht voor eerlijke beprijzing van landbouwproductie, waardoor inspanningen voor milieu, natuur en landschap gaan lonen. Wat zou bijvoorbeeld de echte, eerlijke prijs van een Bossche bol zijn?

Tijdens de Voedsel1000 gingen Brabanders met elkaar in gesprek over het voedselsysteem. Na de eerste bijeenkomst, de Voedseltop in februari dit jaar, vormden de deelnemers werkplaatsen om ideeën uit te werken tot voorstellen.

Lees alles over de Voedsel1000 in het digitale magazine

In de ochtend presenteerden tien van de elf werkplaatsen hun voorstellen aan panels van burgers, producent en professionals; één kwam niet tot een voorstel maar wel tot een goede dialoog. ’s Middags werd door de deelnemers over alle voorstellen gestemd (platform G1000, waar de Voedsel1000 op is gebaseerd, deed daarvan uitgebreid verslag). Bij de helft plus één voorstem werd het voorstel aangenomen.

Verwantschap en afhankelijkheid

Veel enthousiasme was er voor de Boeren en Burgers Roadshow van werkplaats Samen Sterk, een rondreizend voedselkaravaan die mensen verrast, vermaakt en zich laat verbazen over de verwantschap en onderlinge afhankelijkheid van burgers en boeren in Brabant en omstreken. Alle besluitpunten worden aangenomen.

Heel praktisch was ook het idee van de werkplaats tegen voedselverspilling: Watrestje, een ludieke bewustwordingscampagne om voedselverspilling tegen te gaan. Het Eindhovens Dagblad typeerde het als een idee dat ‘eruit sprong in uitvoerbaarheid’. Meedoen is eenvoudig: maak een gerecht met restjes uit de koelkast, deel het resultaat op sociale media, en daag vervolgens drie mensen uit om hetzelfde te doen. Het kreeg veel bijval en werd dus opgenomen in het Voedselbesluit (pdf).

True pricing

Ook het voorstel van werkplaats Echt & Eerlijk kreeg veel steun. Ze vroegen aandacht voor het feit dat lang niet alle effecten van voedselproductie en -consumptie in de productprijs worden weerspiegeld en de verdiensten vaak oneerlijk in de keten zijn verdeeld. Denk aan het doorberekenen van kosten voor milieu en maatschappij in de prijs van de producten. De werkplaats stelde voor om van vier specifieke Brabantse producten na te gaan wat een eerlijke prijs zou inhouden: aardbeien, Bossche Bollen, Brabants bier en het worstenbroodje.

Succesvol waren verder de werkplaatsen Circulair en Bodem (voor het bevorderen van verantwoord bodembeheer) en de werkgroep voor circulair voedselsysteem. Ook hun voorstel bevatte elementen van true pricing.

Tot slot kwam er groen licht voor instelling van een ambassadeur Brabants Cuisine aan te stellen steun, om de retail en voedingsindustrie in Brabant te inspireren en stimuleren tot verandering. Ter afsluiting stelde de Voedselraad een monitoringgroep in om de ontwikkelingen van het besluit kritisch te volgen, waar zich ook direct al mensen voor meldden.

Korte en langere termijn

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings, die het Voedselakkoord in ontvangst nam, noemde het akkoord volgens het ED ‘een mooie mengelmoes’. ‘Er zitten zaken in waar we binnen een paar maanden resultaat kunnen boeken. Maar ook systeemveranderingen die juist heel veel tijd vergen’, aldus Spierings in het ED.

Verder valt op dat er kritisch is gestemd. Dertig van de zeventig besluitpunten hebben het niet gehaald. ‘Dat laat ook de waarde zien van waar wel groen licht voor kwam’, aldus Piera Fehres, projectleider van de Voedsel1000.

Uitvoering Voedselbesluit

Aan de Voedsel1000-proces hebben zich twaalf partners gecommitteerd: Agrifood Capital, BAJK, BMF, Boerschappen, Brabants Landschap, Brabants Particulier Grondbezit, HAS, TUe, ondernemersorganisaties FME en VNO-NCW, en ZLTO. Zij gaan het besluit bestuderen, en na de zomer met de provincie aan tafel om te kijken wie betrokken kan zijn bij de uitvoering en hoe. De provincie Noord-Brabant kan en wil dat niet alleen. Eén, omdat er de expertise van partners nodig is voor de uitvoering van de voorstellen. Twee, omdat draagvlak belangrijk is, zowel bij burgers als organisaties die deel uitmaken van het voedselsysteem.

Begin juli is de eerste bijeenkomst van de monitoringsgroep gepland. Eén van de eerste acties zou wel eens het ondersteunen van het opstarten van Watrestje.nu kunnen worden.

Meer weten over de uitkomsten: lees het Voedselbesluit (pdf). Een terugblik op de Voedsel1000 is te vinden in dit digitale magazine.

 

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.